Projektowanie graficzne książki

Grafika książki to w powszechnym rozumieniu „całość elementów składających się na sztukę książki, elementów tworzących z książki przedmiot działający na czytelnika formalnymi środkami artystycznymi. Okładka i obwoluta, zdobnictwo książki, ilustracje, ekslibrysy, krój, stopień pisma i układ czcionek, sposób ich odbicia, układ i proporcje kolumn i marginesów, format i dobór papieru, styl całości uzależniony od treści dzieła i ściśle z nim związany, wszystkie te elementy muszą legitymować się zaletami estetycznymi i to zarówno każdy z osobna, jaki i we współdziałaniu ze sobą. Artystyczna wartość książki jako dzieła sztuki zależy więc w równym stopniu od wyliczonych tu składników, jak i od sposobu ich dyspozycji, od umiejętności wyczucia przez grafika nieraz nieuchwytnego „ducha” dzieła, jego stylu, precyzyjnie przestrzeganej architektury książki [Kompozycja graficzna i typograficzna książki]. O ostatecznym efekcie można mówić rozpatrując także łatwość z jaką książka będzie czytana, a więc i pod tym także względem dobierając wszystkie jej składniki. [1]

Współczesne projektowanie książki, to nie tylko estetyka i funkcjonalność książki. To także projektowanie książki artystycznej lub liberackiej.

KSIĄŻKA | grafika książki | książka artystyczna | liberatura | literatura

[1] - Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki. Mały słownik encyklopedyczny, Grafika Książki, Janina Wiercińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 104-105