Projekt graficzny do książki Carlosa Fuentesa „Urodziny”

Dyplomowy projekt graficzny książki Carlosa Fuentesa „Urodziny” jest przykładem liberackiego podejścia do projektowania graficznego. Powstał w 1985 roku (termin "liberatura" został wprowadzony w 1999 r.)

W moim projekcie, tekst staje się tożsamy z obrazem,  a obraz nie jest ilustracją. Każdy element plastyczny jest tak ważny, jak ważny jest każdy fragment tekstu dla treści książki. Użyte w projekcie barwy podkreślają ten związek, pomagają czytelnikowi na osobistego odczytania treści; jednym ze środków plastycznych są puste karty - czytelnik, jeśli ich nie chce bezmyślnie przewracać, musi je wypełnić refleksją nad własnym życiem, nad przemijaniem. (1985 BWA Katowice, Moskwa - pokaz prac dyplomowych)